WSZYSTKIE ZAWODY FINANSOWANE SĄ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE


   srs.szs.pl

Zarząd Statut Kontakt
Linki Download Archiwum Zdjęcia  
Igrzyska Dzieci Igrzyska Młodzieży Licealiada
SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ - ZGODA RODZICÓW

Nowością w Systemie Rejestracji Szkół jest obowiązek zaznaczenia zgody rodziców (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) na udział ucznia w zawodach szkolnych. Zgodę rodziców dla każdego dziecka można wygenerować w zakładce "Uczestnicy". Raz wydrukowaną i podpisaną zgodę wystarczy przechowywać w szkole i jest ona ważna przez cały rok szkolny. W ten sposób dopełniamy pełnej rejestracji ucznia na zawody. Bez zaznaczenia tej zgody niemożliwy jest udział ucznia w zawodach. Całą instrukcję obsługi systemu możemy znaleźć tutaj...  

2019.09.12 21:00

SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ - srs.szs.pl

Podobnie jak w ubiegłych latach, wszystkie szkoły biorące udział w zawodach SZS muszą obowiązkowo zarejestrować szkołę w systemie rejestracji (także te szkoły, które startują tylko w zawodach gminnych czy miejskich). UWAGA: szkoły, które zarejestrowały się w zeszłym roku nie rejestrują się ponownie, a jedynie uzupełniają dane!
Natomiast szkoły, które awansują do zawodów strefowych czy wojewódzkich koniecznie muszą zgłosić szkołę do tych zawodów poprzez system rejestracji. W przeciwnym wypadku szkoła, która nie zgłosi się w ten sposób do zawodów nie będzie uwzględniana w końcowej klasyfikacji.

2019.08.31 23:59

KALENDARZ IMPREZ POWIATOWYCH

Powiatowy SZS w Oławie przedstawia kalendarz imprez sportowych na rok szkolny 2019/2020. Jest to wersja przed zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatowego SZS w Oławie.

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 sportowe imprezy szkolne będą odbywać się z następującym podziałem:
- Dolnośląskie Igrzyska Dzieci - imprezy dla uczniów klas VI i młodszych ze szkół podstawowych
- Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - imprezy dla klas VII-VIII szkół podstawowych
- Dolnośląska Licealiada Młodzieży - imprezy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2019.08.31 23:59

OFICJALNY KALENDARZ SZS "DOLNY ŚLĄSK" 2019/2020

Prezentujemy w formie elektronicznej kalendarz imprez sportowych SZS "Dolny Śląsk" we Wrocławiu na nowy rok szkolny 2019/2020. Po zebraniu koordynatorów powiatowych kalendarze w wersji papierowej dotrą za pośrednictwem sekretarzy miejskich do każdej szkoły w powiecie oławskim.

2019.08.31 23:59

ARCHIWUM POWIATOWEGO SZS

Wszystkie materiały z roku szkolnego 2018/2019 zostały przeniesione do folderu Archiwum

2019.08.31 23:59

Aktualizacja: czwartek 12 września 2019

WSZYSTKIE ZAWODY FINANSOWANE SĄ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE