WSZYSTKIE ZAWODY FINANSOWANE SĄ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE


   srs.szs.pl

Zarząd Statut Kontakt
Linki Download Archiwum Zdjęcia  
Igrzyska Dzieci Igrzyska Młodzieży Licealiada
DOLNOŚLĄSKI EUROFIT

Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu wspólnie z AWF Wrocław przygotował narzędzie pod nazwą Dolnośląski Eurofit, które ma posłużyć do badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży (co będzie szczególnie ważne po powrocie do szkół po ponad półrocznej przerwie).

Platforma internetowa - hellosite.pl - pozwoli zbierać i analizować dane o sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Im więcej szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży przystąpi do programu tym bardziej wartościowe będą wyniki badań.

Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego do uczestnictwa w programie. A na razie zapraszamy do testowania platformy i zgłaszaniu ewentualnych sugestii lub błędów. Instrukcja użycia platformy znajduje się tutaj...

2020.12.29 15:00

 
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - IGRZYSKA MŁODZIEŻY
13 października 2020 w parku miejskim w Oławie odbyły się Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych uczniów klas VII-VIII.

W Igrzyskach Młodzieży wśród dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa nr 3 w Oławie, a wśród chłopców Szkoła Podstawowa nr 6 w Oławie.

Wyniki zawodów...


 

2020.11.04 15:00

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - IGRZYSKA DZIECI

We wtorek 29 września 2020 w reżimie sanitarnym i przez to zmienionym regulaminie zawodów odbyły się Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych.

Zarówno wśród dziewczynek jak i chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie.

Wyniki zawodów...


 

2020.11.02 22:00

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE dla SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zawody, które miały się odbyć we wtorek zostają odwołane z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce.

2020.10.18 21:30

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - KLASY VII-VIII oraz SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zawody w sztafetowych biegach przełajowych dla klas VII-VIII odbędą się we wtorek 13.10 o godz. 10.30 w parku miejskim w Oławie.

Dla szkół ponadpodstawowych zawody odbędą się 20.10 o godz. 10.30.

Imprezy odbędą się w reżimie epidemicznym. Zawody odbywają się (inaczej niż w poprzednich latach)  w różne dni dla każdej kategorii wiekowej. Drużyna składa się z 6 osób. Wszyscy zawodnicy i opiekunowie do czasu startu usta i nos zakrywają maseczkami.

2020.01.04 21:00

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - KLASY IV-VI

We wtorek 29 września o godz. 10.30 na terenie parku miejskiego w Oławie odbędą się pierwsze, po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią, zawody Powiatowego SZS w Oławie. Dyscypliną, którą zainauguruje się szkolne rozgrywki będą Sztafetowe biegi przełajowe - na początek tylko klas IV-VI szkół podstawowych. Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym, którego najważniejszym ograniczeniem będzie liczba startujących zawodników. Szkolna drużyna może liczyć tylko 6 zawodników. Podczas oczekiwania na start wszystkich zawodników obowiązują maski zakrywające usta i nos, które można ściągnąć tylko na czas biegu.

Zapraszamy do udziału w zawodach mistrzów gmin wchodzących w skład powiatu oławskiego i życzymy spokojnego roku szkolnego 2020/2021

2020.09.23 22:15

DECYZJA ZARZĄDU SZS DOLNY ŚLĄSK DOTYCZĄCA ZAWODÓW
Poniżej prezentujemy decyzję Zarządu SZS Dolny Śląsk we Wrocławiu w sprawie organizacji zawodów w orku szkolnym 2020/2021:

"Po zebraniu kilkudziesięciu opinii Samorządów i Szkół dotyczących udziału w zawodach Współzawodnictwa Sportowego Szkół w najbliższym okresie czasu Zarząd SZS Dolny Śląsk podjął decyzję o organizacji wybranych zawodów wchodzących w skład Kalendarza Imprez SZS na rok szkolny 2020/2021.

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i szanujemy wszystkie obawy związane z udziałem dzieci w zawodach jakie mają dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Uważamy jednocześnie, że przy zachowaniu odpowiednich środków oraz przy realizacji, przynajmniej na razie, imprez w sportach niekontaktowych, z których część odbywać się będzie na świeżym powietrzu, powinniśmy spróbować je zorganizować. Uważamy bowiem, że, dla niektórych dzieci, półroczna przerwa w udziale w zorganizowanych formach aktywności może przyczynić się do drastycznego spadku sprawności fizycznej, ze wszystkimi tego stanu konsekwencjami. Uważamy także, że jednym z najlepszych stymulatorów większego zainteresowania aktywnością fizyczną jest możliwość konfrontacji swoich umiejętności z kolegami ze różnych szkół.

Przedstawiamy
tutaj stanowisko Zarządu SZS w sprawie organizacji imprez Współzawodnictwa Sportowego Szkół do grudnia 2020 roku. Jak zauważycie Państwo proponujemy organizację zawodów wyłącznie w sportach niekontaktowych, a w kilku przypadkach zmniejszyliśmy liczbę uczniów wchodzących w skład reprezentacji szkoły. Opracowane zostały także Zasady Bezpieczeństwa na naszych imprezach, które będziemy respektować podczas ich przeprowadzania oraz Oświadczenie uczestnika zawodów.

Zapraszamy na gminne, powiatowe i dolnośląskie imprezy Szkolnego Związku Sportowego"

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie informuje, że przygotowuje się do zorganizowania Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Sztafetowych biegów przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży i Licealiady. W związku z tym, że ze względu na sytuację epidemiczną nie wszystkie szkoły mają możliwość startu w zawodach prosimy o przekazanie informacji Sekretarzowi Zarządu PSZS które szkoły wystartują w zawodach.

2020.09.17 20:45

ARCHIWUM POWIATOWEGO SZS

Wszystkie materiały z roku szkolnego 2019/2020 zostały przeniesione do folderu Archiwum

2019.08.31 23:59

Aktualizacja: środa 30 grudnia 2020

WSZYSTKIE ZAWODY FINANSOWANE SĄ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE