Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie

Home Kontakt

 

 

TURYSTYKA ROWEROWA - "Rowerem po Ziemi Oławskiej 2011" - III edycja
Program powstał dzięki wsparciu finansowemu władz i Rady Powiatu Oławskiego

Z początkiem wiosny rozpoczyna się III edycja akcji "Rowerem po Ziemi Oławskiej" mająca na celu popularyzację turystyki rowerowej.  W roku 2011 istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą podczas 10 wycieczek rowerowych zorganizowanych przez nauczycieli wszystkich szkół powiatu oławskiego.

Warunki otrzymania dofinansowania:
1. Lista uczestników wycieczki (10-13 uczestników + 1-2 opiekunów) zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub Powiatowy SZS w Oławie.
2. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub Powiatowy SZS w Oławie.
3. Wycieczka musi być zorganizowana w dzień wolny od zajęć szkolnych (sobota, niedziela lub dzień wolny od zajęć szkolnych).
4. Przedstawienie powyższej dokumentacji i rozliczenie się w ciągu 2 tygodni po wycieczce.
5. Trasa wycieczki powinna częściowo pokrywać się z przebiegiem tras przewodnika "Nieznane okolice Powiatu Oławskiego" lub "Okolice powiatu oławskiego. Zabytkowe kościoły. Pałace. Krzyże pokutne"- do pobrania ze strony Starostwa Powiatowego.

6. Wcześniejsze zgłoszenie wycieczki u sekretarza Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oławie (tel. 696433652). O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
7. O dofinansowanie (150 zł brutto na jednego opiekuna) mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne tylko z powiatu oławskiego.


TURYSTYCZNA ODZNAKA ROWEROWA "ROWEREM PO ZIEMI OŁAWSKIEJ"Szkolne wycieczki rowerowe są zaliczane do wycieczek niezbędnych do zdobycia Turystycznej Odznaki Rowerowej "Rowerem po Ziemi Oławskiej"

Regulamin Turystycznej Odznaki Rowerowej "Rowerem po Ziemi Oławskiej"
Druk zgłoszenia wycieczki


Wycieczki, które odbyły się w 2011 roku:

  1. Gimnazjum nr 1 w Oławie (J. Ozga, J. Bereżnicki) - 14.05.2011
  2. Gimnazjum nr 1 w Oławie, ZSP1 Oława, LO (A. Nawrocki) - 14.05.2011
  3. Szkoła Podstawowa w Osieku (J. Karkoszka, K. Leśnikowska) - 29.05.2011   Zdjęcia
  4. Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 1 w Oławie (M. Solarski, R. Maślanka) - 04.06.2011   Zdjęcia  
  5. Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 8, Gimnazjum nr 1 w Oławie (M. Solarski, R. Maślanka) - 11.06.2011   Zdjęcia 
  6. Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 8, Gimnazjum nr 1 w Oławie (M. Solarski, R. Maślanka) - 18.06.2011
  7. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach (W. Kołodziej) - 24.09.2011
  8. Gimnazjum nr 1 w Oławie (A.Kirkieiwcz, A.Nawrocki) - 01.10.2011
  9. Szkoła Podstawowa w Osieku (J. Karkoszka, K. Leśnikowska) - 08.10.2011   Zdjęcia
  10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Oławie (J.Smyk, D.Knara) - 08.10.2011


Archiwum:

 Rok 2009 
 Rok 2010
 

Aktualizacja: 2011-10-20 20:12:54