Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie

Home

Trener osiedlowy przy ZSP nr 1 w Oławie, ul. Kutrowskiego 31 - więcej...

 

Od 14 kwietnia 2012 na boisku wielofunkcyjnym przy ZSP nr 1 w Oławie swoją działalność rozpoczął Trener osiedlowy.

Główne zadania Trenera osiedlowego to:

  • organizowanie życia sportowego dzieciom i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów

  • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów osiedlowych

  • dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku,

  • kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa

  • organizacja wyjazdowych form zajęć rekreacyjno-turystycznych, wycieczek, rajdów

  • organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica”

  • kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych

  • kontakty z rodzicami, szkołą, i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży

  • pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program

 

Warunkiem korzystania z boisk jest przestrzeganie niniejszego REGULAMINU!